e-Deklaracje 2023 – darmowe rozliczenie z poradami na każdym kroku i wysyłką przez Internet

Wybierz darmowy program PIT-37

W 2024 roku dla większości osób fizycznych ostateczny termin na rozliczenie się z urzędem skarbowym za poprzedni rok przypada na 30 kwietnia. Osoby, które w 2023 roku otrzymywały dochody wyłącznie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi emeryci i renciści muszą w tym celu wypełnić deklarację PIT-37 za 2023 rok. Rozliczenie się z fiskusem na podstawie tej deklaracji jest bardzo proste, szczególnie jeśli korzysta się ze specjalnego programu internetowego, stworzonego właśnie w tym celu.

Na czym polega rozliczenie PIT-37?

Wypełnienie deklaracji PIT-37 polega głównie na wpisaniu w odpowiednie rubryki danych identyfikacyjnych podatnika oraz informacji o przychodach uzyskanych w ciągu całego okresu rozliczeniowego. Osoby zatrudnione na umowie o pracę przepisują dane liczbowe z PIT-11, otrzymanego od pracodawcy. Po odjęciu od całkowitej sumy przychodów kwoty stanowiącej koszty ich uzyskania otrzymuje się sumę dochodu. Od niej podatnik może odliczyć przysługujące mu ulgi i odliczenia np. z tytułu składek ZUS. Uzyskana w wyniku tych obliczeń ostateczna suma dochodu jest podstawą opodatkowania, od której oblicza się podatek należny do urzędu skarbowego. PITy roczne, dostępne pod adresem www.pit-format.pl/darmowy-program-pit umożliwiają również przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Rozlicz darmowy PIT online i wyślij przez Internet

W jaki sposób darmowy program PITy 2023 ułatwia rozliczenie?

Specjalny program do wypełniania deklaracji PIT jest wygodnym narzędziem działającym online, który umożliwia wpisanie wszystkich informacji do arkusza deklaracji na komputerze. Po wpisaniu wszystkich danych program ten sprawdza ich poprawność (np. czy dane liczbowe zostały wpisane z odpowiednią liczbą miejsc po przecinku) i następnie sam oblicza podstawę opodatkowania oraz podatek. Jest to bardzo ważne, bo jak przyznają pracownicy urzędów skarbowych, co roku tysiące osób musi poprawiać swoje deklaracje ze względu na drobne błędy w obliczeniach lub nieprawidłowo wpisane dane. Darmowy program PIT 2023 eliminuje tego rodzaju pomyłki, a dodatkowo znacznie przyśpiesza wypełnienie deklaracji, ponieważ sam wskazuje kolejne rubryki, które należy uzupełnić. Dla osób samodzielnie rozliczających się z fiskusem taka pomoc okazuje się nieoceniona.