Pobierz druk PIT 37 za 2023, zobacz jakie zmiany wprowadziło Ministerstwo Finansów

PFR - wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe

Usługa PFR (Pre-Filled tax Return) – inaczej wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, to stosunkowo nowe rozwiązanie, wprowadzone przez Ministerstwo Finansów po raz kilka lat temu. PFR polega na przygotowaniu przez Urząd Skarbowy propozycji rozliczenia rocznego 2023 PIT-37. Jego celem jest umożliwienie podatnikom łatwiejszego rozliczenia z organami skarbowymi. Usługa jest dostępna dla podatników po okresie przyjmowania danych od płatników. Zwykle udostępniana jest w połowie marca i pozostaje aktywna do końca lipca. Może też być stosowane w przypadku biur rachunkowych. Jest też dedykowany program pit dla biur rachunkowych. Patrz: www.pit-format.pl.

Jakie deklaracje są dostępne w PFR

Możliwość dotyczy deklaracji PIT-37 (indywidualnie lub z małżonkiem) oraz PIT-38. Administracja skarbowa, na wniosek podatnika, na podstawie danych od płatników, wypełnia zeznanie roczne i przesyła podatnikowi do zatwierdzenia. Podatnik powinien sprawdzić poprawność swoich danych w udostępnionej przez organy skarbowe deklaracji, a w sytuacji, gdy ma taką możliwość – uzupełnić zeznanie o ulgi podatkowe, z których chce skorzystać oraz o numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której chce przekazać 1,5% podatku. Usługa PFR jest dostępna także http://www.pit-biuro.pl. Biura rachunkowe także mogą wykorzystać PFR, gdy klient poda dane uwierzytelniające do pobrania jego przychodów (patrz poniżej).

Czego potrzebujesz, by skorzystać z usługi

Aby skorzystać z PFR, podatnikowi potrzebne będą następujące dane, w celach weryfikacyjnych.

Urząd skarbowy: darmowe rozliczenie roczne – dobry program PIT 2023 do pobrania
  • identyfikator podatkowy – PESEL / NIP
  • data urodzenia
  • imię i nazwisko
  • kwota przychodu za 2023 rok (suma przychodów z otrzymanych od pracodawców deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/11A).

Potwierdzenie tożsamości

W celu potwierdzenia tożsamości, podatnicy mają trzy możliwości:

  • Zatwierdzenie kwotą przychodu z zeznania za rok ubiegły
  • Profil zaufany ePUAP
  • Kwalifikowany podpis elektroniczny

Jak przebiega rozliczenie?

Gdy usługa jest już udostępniona dla podatników, jest realizowana w postaci formularza dostępnego do edycji online, w którym podatnik może edytować wszystkie pola swojej deklaracji PIT 37 oraz PIT-38. W PIT-37, użytkownik może przy tym zmienić formę opodatkowania, jeśli chce rozliczyć się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko i dodać załączniki PIT-D, PIT-O / PIT 0 ( czytaj wiecej na temat PIT O) lub PIT-2K. Potwierdzeniem złożenia PFR, podobnie jak w przypadku e-Deklaracji – jest pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Obowiązkiem podatnika pozostaje weryfikacja poprawności danych w formularzu i odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznania podatkowego.

Wzór – jak wypełnić PIT za 2023 rok i wykorzystać wszystkie ulgi, które Ci przysługują. Jak wykorzystać PFR oferowany przez ministerstwo finansów.

Poznaj biuro rachunkowe przez Internet

Zanim powierzysz komuś wypełnienie swojej deklaracji podatkowej, zapoznaj się ze stronami internetowymi firm o takim profilu działalności w Twojej okolicy. Na każdej z takich stron, będziemy mieć dostęp do informacji na temat danej firmy, dzięki czemu będziemy mogli zweryfikować, jak długo jest ona na rynku, jakie posiada doświadczenie, a czasem przy większych współpracach, firmy księgowe informują także, że są stałym partnerem dla danego przedsiębiorstwa, a im będzie ono popularniejsze, tym większą możemy mieć pewność, że dobrze trafiliśmy. Często znajdziemy również informacje na temat wszystkich istotnych osiągnięć danego biura rachunkowego, co również może okazać się bardzo przydatne. Jeśli chodzi o same opinie klientów którzy korzystali już kiedyś z usług, dobrym wyborem będzie chociażby korzystanie z różnego rodzaju for internetowych i katalogów firm, gdzie również klienci zawsze mogą pozostawić swoją opinie i ocenę, a jak się często okazuje, robią to bardzo chętnie i często wracają w celu oceny biura księgowego z którego usług obecnie korzystają.