Skala podatkowa w PIT-37

Jedną z metod opodatkowania, ujętą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, jest skala podatkowa. Stanowi ona najpopularniejszą metodę, za pośrednictwem której polski rezydent podatkowy może wywiązać się z zobowiązania fiskalnego wobec fiskusa. Jak rozliczyć się w ramach PIT-37 za 2023 rok, jeśli uzyskiwaliśmy dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane właśnie za pomocą skali podatkowej?

Skala podatkowa 2024, zobacz ile podatku zapłacisz w rozliczeniu za 2023 rok. Złóż roczne zeznanie podatkowe z najlepszym programem do pit-ów.

Jak rozliczyć się za pomocą skali podatkowej?

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku skali podatkowej jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania. Wynika z tego, że im wyższe koszty ponosi podatnik, tym mniejszą podstawę opodatkowania posiada i płaci niższy podatek należny fiskusowi. Skala podatkowa jest progresywną formą opodatkowania, w której podatek obliczany jest na następujących zasadach:

  • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł dla dochodu do 85 528 zł,
  • 14 839, 02 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Kwota wolna od podatku

Podatnik może zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe dzięki zastosowaniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł. Ma prawo do zastosowania ulg podatkowych, m.in. popularnej ulgi na dziecko czy ulgi rehabilitacyjnej i odliczenia z tytułu dokonanej darowizny. Jeśli w jego deklaracji podatkowej zostanie wyliczony podatek należny fiskusowi, 1 proc. tego podatku może przekazać na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Preferencją dostępną dla podatników opodatkowanych skalą podatkową jest możliwość złożenia PIT jako deklaracji osoby samotnie wychowującej dziecko lub rozliczenia wspólnie z małżonkiem, na jednym druku podatkowym PIT.

Jak możesz złożyć PIT?

PIT-37 jest najbardziej popularnym drukiem podatkowym. Osoby pozyskujące dochody opodatkowane skalą podatkową, wyłącznie za pośrednictwem płatnika, które nie rozliczają straty z lat ubiegłych i nie są zobowiązane do ujęcia w PIT za 2023 rok dochodów małoletnich dzieci, wypełnią rozliczenie PIT-37. Składa się je w urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Można przy tym posłużyć się elektroniczną wersją deklaracji, którą wypełnimy w darmowym programie PIT, albo papierowym drukiem podatkowym składanym osobiście w urzędzie skarbowym lub wysyłanym listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Ułatwienie dla podatników

Darmowy program PITy 2023 znajdziesz pod adresem https://www.pit-format.pl/pit-37 zdecydowanie ułatwia podatnikom rozliczenie podatkowe roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest on wyposażony w kreator rozliczenia, który krok po kroku pokazuje, co wpisywać w poszczególnych polach formularza. Podatnik musi jedynie postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie. Wypełniając PITy roczne przez Internet także można zastosować ulgi i preferencje podatkowe.

Sprawdź progi podatkowe w 2024 roku i zobacz jak stawka podatku Cię obowiązuje i jak kwota wolna od podatku

Podpis elektroniczny nie jest konieczny

Co ważne, formularz elektroniczny nie wymaga podpisu podatnika, a weryfikacja jego tożsamości może odbywać się na innych zasadach. Trzeba wpisać w jednym z ostatnich kroków wypełniania deklaracji podatkowej, jaki dochód uzyskał podatnik w poprzedniej deklaracji podatkowej. Jeśli będzie on zgodny z dochodem umieszczonym w systemie fiskalnym urzędu skarbowego, elektroniczny PIT-37 w 2024 roku zostanie złożony poprawnie. Na potwierdzenie tego faktu do podatnika zostanie wysłany elektroniczny dokument UPO - urzędowe potwierdzenie odbioru.